KIEROWNIK BUDOWY

– pełnienie nadzoru inwestycyjnego budowy (pełna kontrola całego procesu budowy od robót ziemnych po pozwolenie na użytkowanie, harmonogramy, kontrola kosztów, dobór wykonawców, umowy na roboty budowlane, zamówienia materiałowe na podstawie wypracowanych upustów – negocjacje cenowe, stały kontakt z projektantami, itd.)

– pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako kierownik budowy

– pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako kierownik robót budowlanych

– pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako inspektor nadzoru

– odbiory techniczne robót budowlanych

– wykonywanie opinii technicznych

– doradztwo techniczne w zakresie inżynierii

– odbiory techniczne mieszkań i domów

Formularz kontaktowy

7 + 5 =